søk

Beregningsverktøyet er et hjelpemiddel for å estimere neste års elsertifikatkvote i forkant av NVE sin tekniske justering. NVE bruker det samme grunnlaget i sin beregning av elsertifikatkvoten, men kan foreta skjønnsmessige vurderinger i fastsettelsen av den endelige kvotekurven.

Estimer endringer i kvotekurven ved å justere verdiene for produksjon i overgangsordningen og annullerte elsertifikater. NVE sin vurdering av kvotekurven baserer seg på endelige tall fra fjoråret. Fjorårets produksjon i overgangsordningen publiseres i februar, og er tilgjengelig i 4. kvartalsrapport for elsertifikatmarkedet. Annullerte elsertifikater fra i fjor publiseres i en egen nyhetsmelding den 1. april.