Publisert 27.02.2015 , sist oppdatert 30.10.2019

Strømbrudd: rettigheter og regler

Dersom du opplever et strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, har du som kunde krav på utbetaling fra nettselskapet. Hvor mye du får utbetalt er avhengig av hvor lenge strømmen var borte.

1. Hva gjør jeg når strømmen går?

Sjekk om naboer også er uten strøm. Hvis de er det, så sjekk om nettselskapet allerede har varslet deg via SMS eller lagt ut informasjon på nettsidene sine. Hvis du ikke finner informasjon, ta kontakt med nettselskapet ditt.

Hvis naboene har strøm er mest sannsynlig feilen hos deg. Da kan du sjekke om en sikring eller jordfeilbryteren har løst ut. Begge deler finner du i sikringsskapet ditt.

Sikringen kan løse ut hvis du overbelaster anlegget ditt (har for mye elektrisk utstyr i bruk samtidig), eller det er en feil i det elektriske anlegget ditt eller i et elektrisk apparat.

 

2. Hvor lenge kan nettselskapet vente med å rette en feil slik at strømmen kommer tilbake?

Nettselskapet må sende ut mannskap som kan rette feilen så fort som mulig. Økonomiske hensyn kan ikke brukes for å utsette feilretting. Hvis et avbrudd oppstår fredag kveld, kan ikke nettselskapet vente til mandag med å rette feilen fordi det er billigere å ha folk på jobb mandag formiddag enn i helgen.

Dårlig vær eller rasfare som hindrer montørene i å jobbe uten fare for eget liv og helse, er eksempler på gode begrunnelser for å utsette arbeidet.

Ved større hendelser der mange har mistet strømmen, kan det ta litt tid før nettselskapet har rettet alle feilene.

 

3. Har jeg krav på kompensasjon fra nettselskapet?

Du har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Du må selv sende inn krav om utbetaling fra nettselskapet ditt når du har fått strømmen tilbake.  Sjekk nettselskapet sin hjemmeside for informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Satsene for kompensasjonen er som følger:

a) kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
b) kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og
c) kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Kompensasjonsordningen er ikke en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

 

Er du forberedt hvis strømmen går?

Nettselskapene har forberedt seg godt og har en plan for å få strømmen tilbake så raskt som mulig. Hvis strømmen allikevel skulle bli borte er det lurt å være forberedt. Her er noen enkle tips:

Oppvarming

Om din primære varmekilde er elektrisk oppvarming bør du sørge for å ha et alternativ, for eksempel vedfyring eller gassovn.

Mobillader

Enten en batteripakke og/eller mobillader for bil.

Mat og drikke

Vannforsyningen kan også bli borte når strømmen går. Du bør derfor alltid ha noen liter vann lagret. Til koking og steking kan du bruke propanapparater og stormkjøkken.

Lys

Ha lommelykter og batterier oppbevart på et fast og lett tilgjengelig sted. Stearinlys og fyrstikker er også greit å ha tilgjengelig.

Radio

En batteridrevet radio gir deg muligheten til å holde deg oppdatert. NRK P1 er en viktig kanal for store hendelser.

Er du kritisk avhengig av strøm?

Da bør du skaffe deg et nødaggregat.

Se mer informasjon på www.sikkerhverdag.no. Kriseinfo.no gir informasjon fra myndighetene før, under og etter kriser.

4. Har strømbrudd konsekvenser for nettselskapene?

Nettselskapenes inntekter er blant annet avhengig av hvor mange og hvor lange avbrudd kundene deres er berørt av. Alle avbrudd som skyldes hendelser i høyspenningsnettet, samt hendelser som medfører redusert leveringskapasitet til kunder tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet, vil påvirke inntekten. Dette er regulert gjennom KILE-ordningen, som du kan lese mer om her.

Ordningen fungerer slik at dersom leveringspåliteligheten synker over tid, så synker også nettleien. Dersom leveringspåliteligheten øker over tid, så øker nettleien.

 

5. Når kan det bli strømrasjonering

Under rasjonering skal tilgjengelig energi prioriteres med hensyn til liv og helse, vitale samfunnsinteresser, næringsliv og øvrige økonomiske interesser. Det er Olje- og energidepartementet som beslutter iverksetting og opphøring av rasjonering.

Les om kraftrasjonering her.

 

6. Jeg opplever mange avbrudd. Hvilke rettigheter har jeg?

Du må ta kontakt med nettselskapet ditt og ta opp problemstillingen med dem. Du som kunde har krav på informasjon om avbrudd du blir berørt av. NVE stiller krav til hvordan nettselskapene skal behandle saker der kunder er misfornøyd med hvor mange eller hvor lange avbrudd de opplever.

Dersom det ikke fører fram eller dere ikke blir enige kan du sende inn en klage til NVE. NVE har ikke satt tallfestede grenseverdier for antall tillatte avbrudd, men NVE kan pålegge den som er ansvarlig for avbruddene å redusere antall avbrudd eller varigheten av dem.

En egen forskrift om leveringskvalitet inneholder detaljerte krav til kvaliteten på den elektrisiteten som leveres til norske forbrukere og næringsvirksomheter. Forskriften setter også krav til hvordan nettselskapene skal behandle saker der kunder er misfornøyd med leveringskvaliteten.

Se også mer informasjon på NVEs sider om leveringskvalitet.