Revisjonsrapportar 2018

Oslo kommune Bymiljøetaten PDF filstørrelse: 780 KB
Farsund kommune PDF filstørrelse: 502 KB
Brønnøy kommune PDF filstørrelse: 815 KB
Stord kommune PDF filstørrelse: 529 KB
Ringerikskraft AS PDF filstørrelse: 522 KB
Vågsøy kommune PDF filstørrelse: 641 KB
Nordkapp kommune PDF filstørrelse: 555 KB
Trønderenergi Kraft AS PDF filstørrelse: 543 KB

Revisjonsrapportar 2017

Drammen kommune PDF filstørrelse: 661 KB
Bærum kommune PDF filstørrelse: 495 KB
Røldal-Suldal Kraft AS PDF filstørrelse: 579 KB
Nord-Salten kraft AS PDF filstørrelse: 484 KB
Tafjord Kraftproduksjon AS PDF filstørrelse: 518 KB
Statkraft Energi AS - Region Midt-Norge PDF filstørrelse: 503 KB
Statkraft Energi AS - Region Sør-Norge PDF filstørrelse: 607 KB
Statkraft Energi AS - Region Nord-Norge PDF filstørrelse: 699 KB

Rapportar frå stikkprøvekontroll

Glitre Energi Produksjon AS PDF filstørrelse: 505 KB
Sunnfjord Energi AS PDF filstørrelse: 399 KB
Boliden Odda AS PDF filstørrelse: 397 KB
Hålogaland Kraft AS PDF filstørrelse: 399 KB
Selbu Energiverk AS PDF filstørrelse: 409 KB
Otteraaens Brugseierforening PDF filstørrelse: 404 KB
Nesset Kraft AS PDF filstørrelse: 404 KB

Revisjonsrapportar 2016

Nordkraft Produksjon AS PDF filstørrelse: 594 KB
Østfold Energi AS PDF filstørrelse: 395 KB
Kongsberg kommune PDF filstørrelse: 568 KB
Agder Energi Vannkraft AS PDF filstørrelse: 489 KB
Kristiansand Kommune PDF filstørrelse: 599 KB
Bekk og Strøm AS PDF filstørrelse: 592 KB
NTE Energi AS PDF filstørrelse: 668 KB
Glommens og Laagens Brukseierforening PDF filstørrelse: 585 KB
Lyse Produksjon AS PDF filstørrelse: 551 KB
Sira-Kvina kraftselskap PDF filstørrelse: 495 KB
Bergen kommune PDF filstørrelse: 653 KB

Revisjonsrapportar 2015

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering PDF filstørrelse: 544 KB
Svelgen Kraft AS PDF filstørrelse: 630 KB
Agder Energi Vannkraft AS PDF filstørrelse: 691 KB
Løvenskiold Fossum Kraft PDF filstørrelse: 544 KB
Pasvik Kraft AS PDF filstørrelse: 536 KB
Tussa Energi AS PDF filstørrelse: 645 KB
Eigersund kommune PDF filstørrelse: 669 KB
Karmøy kommune PDF filstørrelse: 608 KB
Eidsiva Vannkraft AS PDF filstørrelse: 501 KB