Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.10.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Inngrepsstasjoner

Inngrepsstasjoner er stasjoner som ligger i nedbørfelt med regulering eller omfattende inngrep. Et viktig formål har vært å dokumentere virkningen av vassdragsreguleringer. Det er derfor foretatt målinger i en rekke elver som er påvirket av kraftutbygging. Det er eksempelvis også foretatt undersøkelser av virkninger av erosjonsforbygninger. Det er også målt sedimenttilførsel fra steinbrudd.