Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.10.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Regionale stasjoner

De regionale stasjonene skal være representative for vassdragene innenfor en region. De skal også kunne gjenspeile variasjoner i sedimenttransporten over lang tid og kunne brukes til å sammenligne og bedømme representatitvitet for kortere serier. Sedimenttransporten i regionale vassdrag vil som oftest være sammensatt av materiale fra flere forskjellige erosjonsprosesser.