Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.03.2018 , sist oppdatert 16.09.2021

PQRUT – flommodell

Flommodellen i PQRUT er en nedbør-avløpsmodell utviklet av Andersen mfl. (1983) til bruk i flomberegninger. Modellen er en forenklet versjon av HBV-modellen (Bergström, 1976) og den beregner avløp fra et fastlagt nedbørforløp.

 

Start PQRUT

 

Flommodulen i PQRUT er en lineær karmodell, der avløpet antas å være proporsjonalt med innholdet (Andersen m. fl., 1983). I nedbørfrie perioder er avløpet eksponentielt avtagende. Avløpet beregnes ved å lede nedbøren gjennom karet som er modellert med to utløp (Figur 4). En «åpning i veggen» har som funksjon å forsterke feltets reaksjon når innholdet i karet når et terskelnivå (Midttømme mfl., 2011). Modellen har følgende tre parametere:

Kl: tømmekonstant for øvre nivå [tid-l]
K2: tømmekonstant for nedre nivå [tid-l]
T: skille mellom øvre og nedre nivå [mm]

 

pqrut