Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Bredata

 


På denne siden gis oversikt over bredata og bretjenester. Ved bruk av data eller figurer oppgi "kilde: NVE". Ved bruk av bilder fra tjenestene så må navn på fotograf oppgis (står under hvert bilde). Har du spørsmål: forespør NVE ved å sende e-post til bre'at'nve.no

Tjenestene er utviklet av NVE, flere av dem i forbindelse med CryoClim-prosjektet. Flere av NVEs dataprodukter finnes også i CryoClim portalen.

 

Massebalanse, frontendring og areal
http://glacier.nve.no/viewer/CI/no/
I denne applikasjonen kan man se på og laste ned data og figurer for utvalgte breer med lange tidsserier. Datakilde for massebalanse og frontendringer er NVEs bredatabase. Areal er beregnet fra kart og satellitt-data for disse breene.


Bilder av breer
http://glacier.nve.no/viewer/GPP/no/
I denne applikasjonen vises fotoserier av utvalgte breer i Norge. De tidligste bildene er fra 1869. Antall bilder per bre varierer. For hver bre er det også mulig å se en sammenligning av to bilder. Kildene til fotoene er NVEs fotoarkiv med bidrag fra eksterne samarbeidspartnere.


Bredemte sjøer - jøkulhlaup
http://glacier.nve.no/viewer/GLOF/no/
Denne applikasjonen gir oversikt over registrerte flommer fra breer, såkalte jøkulhlaup, i Norge. Ved å velge en bre kan man få mer informasjon om de registrerte hendelsene for hver bre. Det er også mulig å se på bilder av breen.


Breomkrets (bremaske)
NVE har kartlagt omkretsen til alle breer i Norge for perioden 1999-2006 fra optiske bilder fra Landsat-satellitten. Basert på disse breomkretsene har NVE laget et breatlas i bokform og kartlagt endringer i lengde og areal.

Nedlasting av breomkretsene som pakket fil: Breomkrets 1999-2006 (Landsat), Breomkrets 1988-1997 (Landsat), Breomkrets 1952-1985 (digitaliserte kart), Breomkrets 1895-1907 (Gradteigskart Finnmark).

Referanse: Ved bruk av datasettene referer til publikasjonene:
- Andreassen, L.M., and Winsvold, S.H. (eds.), 2012: Inventory of Norwegian glaciers. NVE Rapport 38, Norges Vassdrags- og energidirektorat, 236 s. (pdf)
- Winsvold, S.H., L.M. Andreassen and C. Kienholz. 2014. Glacier area and length changes in Norway from repeat inventories. The Cryosphere, 8, 1885-1903. (pdf)


Istykkelse
Det er gjort en rekke kartlegginger av istykkelse på breer i Norge. En oversikt over målinger er gitt i artikkelen: 'Ice thickness measurements and volume estimates for glaciers in Norway. Journal of Glaciology 61(228) DOI: 10.3189/2015JoG14J161'.

En del av dataene kan ses i NVEs breatlas. Disse dataene er også tilrettelagt for nedlasting i et regneark.

Nedlasting av istykkelsesdata som en pakket fil:

NVE, 2018. Ice thickness data. Version 2.0. Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo, Norway.


Vertikale flyfoto

Vertikale flybilder var fram til rundt år 2000 det dominerende grunnlaget for kartlegging av isbreer og for dokumentasjon av endringer i isbreenes størrelse. Vi har samlet opplysninger om vertikale flybilder av de mest kjente eller studerte breene i Norge. Listen over flyfoto er ikke komplett, men inneholder opplysninger om en del av de flybildene NVE kjenner til tatt fram til ca 1998. Her finner du oversikten (pdf). 

NVE hverken selger eller organiserer salg av flybilder. Sentralarkivet for vertikalbilder ligger hos Statens kartverk.  Her  finner du mer informasjon om flybildearkivet. Arkivet inneholder negativer av samtlige vertikalbilder tatt opp i Norge siden 1935.