Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.02.2009 , sist oppdatert 16.09.2021

Massebalansemålinger

I Norge er det blitt målt massebalanse på 42 breer siden de første målingene startet på Storbreen i 1949.

Snøens tetthet måles om våren på ett eller to steder på hver bre. Resultatene brukes til å beregne snøens vannekvivalentverdi i alle målepunkt, slik at breens vinterbalansen kan beregnes. Foto Hallgeir Elvehøy

NVE gjør målinger av massebalanse på 10 breer og en isfonn i Norge (2018). Resultatene publiseres i rapportserien Glaciological investigations in Norway. I listen til høyre kan du lese mer om breene med lange måleserier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Snødypet måles ved sondering i 50 - 150 punkt på breen. Foto: Hallgeir Elvehøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommersmelting og netto endring frå år til år måles på stakar og tårn. Foto: Hallgeir Elvehøy