Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.12.2018 , sist oppdatert 16.09.2021

Norske breer minket kraftig i 2018

Juli 2018 var ekstraordinær med varmerekorder og mange soltimer, men august og september ble ikke like varme. Det ble likevel kraftig minking av alle breer i 2018 og stor tilbakegang for brefrontene.

Målestaker i isen brukes til å måle om breen minker eller øker. Gråsubreens overflate minket om lag 2 meter i 2018. Foto: Liss M. Andreassen

I en Viten-artikkel i Aftenposten skriver vi om årets bremålinger. NVEs massebalanseresultater for 2018 for 10 breer og én isfonn viser at alle breene minket. Nærmest rekord var det på Langfjordjøkelen i Finnmark, Engabreen i Nordland og Gråsubreen i Jotunheimen. Årets vintersesong ga normalt med snø på Langfjordjøkelen og Nigardsbreen og mindre enn normalt på de andre breene.

Årets målinger på 32 breer viser en gjennomsnittlig tilbakesmelting på 33 meter. Størst tilbakesmelting ble målt på Engabreen (-140 m), Gråfjellsbrea (-125 m), Bøverbreen (-92 m) og Nigardsbreen (-81 m). Denne tilbakesmeltingen er en respons på mange år med underskudd i massebalansen. Mange breer har smeltet mye tilbake de siste 20 årene.

Referanse til artikkelen:

Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy og Bjarne Kjøllmoen.  Norske breer har minket kraftig i år.
Aftenposten papirutgave 4. desember 2018.

Nettsak: Norske breer har minket kraftig i år: https://www.aftenposten.no/viten/i/G19dxJ/Norske-breer-har-minket-kraftig-i-ar