Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.05.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Brehastighet

Bakgrunn

Satellittbilder gir en unik mulighet til å kvantifisere endringer av isbevegelse (Dehecq et al., 2015). Muligheten til å prosessere store mengder satellittdata og lage tidsserier er viktig for å kunne forstå tidligere, nåværende og fremtidige endringer av breers dynamikk. Ved å sammenligne to satellittbilder kan man bestemme forflytninger ved såkalt 'feature tracking', dvs. gjenkjenne og måle endringen i posisjon av bresprekker. Det er nå mulig å måle brehastighet over kortere tidsintervaller og mer nøyaktig enn tidligere pga hyppige bilder i høyere oppløsning (Kääb et al., 2016).

Data for breer i Norge 

NVE og Norsk Polarinstitutt (NP) har startet å bruke optiske bilder fra Sentinel-2 for å kartlegge brehastighet på Norges fastland (NVE) og Svalbard (NP). Sentinel-2A og Sentinel-2B bilder er brukt.

NVE har brukt en verktøykasse kalt SenDiT toolbox tsom bruker IMCORR software for å beregne forflytninger av breer. Resultatene må manuelt filtreres i ettertid. Dette første datasettet gir hastighetsdata for Nigardsbreen, Tunsbergdalsbreen, Engabreen og Rembesdalskåka.

Last ned data som en zippet fil:

NVE 2019. Glacier velocity data. version 1.0. Copernicus Glacier Service/Copernicus bretjeneste. Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo, Norway.

Ved bruk av data referer til Nagy et al. (2019) og NVE (2019). 

Referanser

Dehecq, A., Gourmelen, N., Trouve, E. 2015. Deriving large-scale glacier velocities from a complete satellite archive: application to the Pamir–Karakoram–Himalaya. Remote Sens. Environ. 2015, 162, 55-66.

Kääb, A., Winsvold, S. H., Altena, B., Nuth, C., Nagler, T. and Wuite, J. 2016. Glacier Remote Sensing Using Sentinel-2. Part I: Radiometric and Geometric Performance, and Application to Ice Velocity. Remote Sensing, 8(7), 598. (pdf)

Nagy, T., Andreassen, L. M., Duller, R. A. and Gonzalez, P. J. 2019. SenDiT: A Sentinel-2 Displacement Toolbox with application to glacier surface velocities. Remote Sensing, 11, 1151. (pdf)