Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Glasiologiske undersøkelser i Norge / Glaciological investigations in Norway

Serien "Glasiologiske undersøkelser i Norge" (Glaciological Investigations in Norway) har vært utgitt siden 1963. Siden 2000-utgaven har rapporten vært skrevet på engelsk. Brerapportene utgitt av NVE kan lastes ned som *.pdf. Rapporter kan også bestilles fra biblioteket@nve.no.

The report series 'Glaciological investigations in Norway' (Glasiologiske undersøkelser i Norge) has been published since 1963, and has been written in English since the 2000 volume. Reports are available to download in pdf format from this page. Hardcopies of the reports may be ordered by sending an e-mail to biblioteket@nve.no.

2017
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy and Miriam Jackson, 2018: Glaciological investigations in Norway in 2017. NVE Report 82 2018, 84 p +app.

2016 
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Kjetil Melvold, 2017: Glaciological investigations in Norway in 2016. NVE Report 76 2017, 95 p. +app.

2011-2015
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2016: Glaciological investigations in Norway 2011-2015. NVE Rapport 88 2016, 171 p. + app.

2010
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2011: Glaciological investigations in Norway in 2010. NVE Report 3 2011, 89 p. +app.

2009
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2010: Glaciological investigations in Norway in 2009. NVE Report 2 2010, 85 p. +app.

2008
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Rianne H. Giesen and Arve M. Tvede, 2009: Glaciological investigations in Norway in 2008. NVE Report 2 2009, 80 p. 6. oktober 2009: Ny versjon med korrigert kapittel 3.

2007
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Rianne H. Giesen and Stefan Winkler, 2008: Glaciological investigations in Norway in 2007. NVE Report 3 2008, 91 p.

2006
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Arve M. Tvede, Tron Laumann and Rianne H. Giesen, 2007: Glaciological investigations in Norway in 2006. NVE Report 1 2007, 99 p.

2005
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), Liss M. Andreassen, Rune V. Engeset, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson and Rianne H. Giesen, 2006: Glaciological investigations in Norway in 2005. NVE Report 2 2006, 99 p.

2004
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2005: Glaciological investigations in Norway in 2004. NVE Report 2 2005, 90 p.

2003
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2004: Glaciological investigations in Norway in 2003. NVE Report 4 2004, 97 p.

2002
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2003: Glaciological investigations in Norway in 2002. NVE Report 3 2003, 100p.

2001
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2003: Glaciological investigations in Norway in 2001. NVE Report 1 2003, 103 p.

2000
Bjarne Kjøllmoen (Ed.), 2001: Glaciological investigations in Norway in 2000. NVE Report 2 2001, 122 p.

1999
Bjarne Kjøllmoen (red.), 2000: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1999. NVE rapport 2 2000, (140 s).

1998
Bjarne Kjøllmoen (red.), 1999: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1998. NVE rapport 5 1999 (119 s).

1996 og 1997
Bjarne Kjøllmoen (red.), 1998: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1996 og 1997. NVE rapport 20 1998 (134 s).

1994 og 1995
Hallgeir Elvehøy, Nils Haakensen, Mike Kennett, Bjarne Kjøllmoen, Jack Kohler og Arve M.Tvede, 1997: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1994 og 1995. NVE publikasjon 19 1997 (197 s.)

1992 og 1993
Nils Haakensen (red.), 1995: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1992 og 1993. NVE Publikasjon nr 08 1995 (139 s.)

1990 og 1991
Hallgeir Elvehøy og Nils Haakensen (red.), 1992: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1990 og 1991. NVE Publikasjon nr 03 1992 (103 s.)

1988 og 1989
Gunnar Østrem, Nils Haakensen, Bjarne Kjøllmoen, Tron Laumann og Bjørn Wold, 1991: Massebalansemålinger på norske breer 1988 og 1989. NVE Publikasjon nr 11 1991 (78 s.)

1985, 1986 og 1987
Tron Laumann, Nils Haakensen og Bjørn Wold, 1988: Massebalansemålinger på norske breer 1985, 1986 og 1987. NVE Publikasjon nr V 13 1988 (46 s.)

1984
Ola Kjeldsen (red.), 1987: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1984. NVE V-Publikasjon nr 01 1987 (70 s.)

1983
Erik Roland og Nils Haakensen (red.), 1986: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1983. NVE rapport nr 01 1986 (52 s.)

1982
Erik Roland og Nils Haakensen (red.), 1985: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1982. NVE rapport nr 01 1985 (102 s.)

1981
Nils Haakensen (red.), 1984: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1981. NVE rapport nr 01 1984 (79 s.)

1980
Nils Haakensen (red.), 1982: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1980. NVE rapport nr 01 1982 (87 s.)

1979
Nils Haakensen og Bjørn Wold (red.), 1981: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1979. NVE rapport nr 03 1981 (80 s.)

1978
Bjørn Wold og Kjell Repp (red.), 1979: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1978. NVE rapport nr 04 1979 (71 s.)

1977
Bjørn Wold og Nils Haakensen (red.), 1978: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1977. NVE rapport nr 03 1978 (54 s.)

1976
Jon Ove Hagen (red.), 1977: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1976. NVE rapport nr 07 1977 (94 s.)

1975
Bjørn Wold og Jon Ove Hagen (red.), 1977: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1975. NVE rapport nr 02 1977 (66 s.)

1974
Arve M. Tvede, Bjørn Wold og Gunnar Østrem (red.), 1975: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1974. NVE rapport nr 05 1975 (71 s.)

1973
Arve M. Tvede (red.), 1975: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1973. NVE rapport nr 01 1975 (72 s.)

1972
Arve M. Tvede (red.), 1974: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1972. NVE rapport nr 01 1974 (99 s).

1971
Arve M. Tvede (red.), 1973: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1971. NVE rapport nr 02 1973 (110 s).

1970
Arve M. Tvede (red.), 1971: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1970. NVE rapport nr 02 1971 (111 s).

1969
Randi Pytte (red.), 1970: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1969. NVE rapport nr 05 1970 (96 s).

1967
Gunnar Østrem og Randi Pytte (red.), 1968: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1967. NVE rapport nr 04 1968 (131 s).

1966
Randi Pytte (red.), 1967: Glasio-hydrologiske undersøkelser i Norge 1966. NVE rapport nr 02 1967 (83 s).

1965
Randi Pytte og Olav Liestøl (red.), 1966: Glasio-hydrologiske undersøkelser i Norge 1965. NVE årsrapport fra Brekontoret (64 s).

1964
Randi Pytte og Gunnar Østrem (red.), 1965: Glasio-Hydrologiske undersøkelser i Norge 1964. NVE Meddelelse nr 14 (92 s.).

1963
Gunnar Østrem og Olav Liestøl (red.), 1964: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1963. NVE Meddelelse nr 4 (59 s.). Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift, Bd. XVIII, 1961-1962, 1964.