Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.12.2009 , sist oppdatert 16.09.2021

Breatlas / Glacier Inventories

Den første fullstendige oversikten over breer i Norge ble sammenstilt av Olav Liestøl i 1958 og publisert av Hoel og Werenskiold (1962). Listen var basert på topografiske kart fra Statens Kartverk (tidligere Norges Geografiske Oppmåling) i målestokk 1 : 100 000 og flybilder fra 1940-tallet og 1950-tallet. Det nyeste breatlaset er basert på Landsat satellittbilder fra perioden 1999-2006. 

The first detailed list of the numbers and areas of glaciers in Norway was made by Olav Liestøl in 1958 and published by Hoel and Werenskiold (1962). The list was based on topographic maps from the Norwegian Geographical Survey (Norsk Geografisk Oppmåling) at a scale of 1:100,000 and aerial photographs from the 1940s and 1950s for some areas. The most recent inventory is the first covering all of Norway and was based on Landsat imagery from 1999-2006.

_________________________________________________________________

Inventory of Norwegian glaciers (2012)

Referanse /Reference: L. M. Andreassen, S. H. Winsvold (eds.), F. Paul & J. E. Hausberg, 2012: Inventory of Norwegian glaciers. NVE Rapport 38, Norges Vassdrags- og energidirektorat, 236 s.

Bestilling: Breatlaset som bok kan bestilles fra NVE ved å sende en  e-post til biblioteket@nve.no merket 'Breatlas 2012'. Husk å oppgi fullt navn og adresse.

To order a hard-copy: Send an e-mail to biblioteket@nve.no showing "Breatlas 2012" in the title. Rembember to give your full name and address.    

Nedlasting /download: Last ned breatlaset. (PDF 27 MB) 

_________________________________________________________________

Atlas over breer i Sør-Norge (1988)
Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1969-1986 og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photographs taken 1969 - 1986 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Referanse /Reference: Østrem, G., K. Dale Selvig & K. Tandberg. 1988. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 61, Hydrologisk avdeling, NVE. 248 s.

Downloads: 

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - low resolution (PDF 14.6MB)

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - high resolution (PDF 93.7MB) 

_________________________________________________________________

Atlas over breer i Nord-Skandinavia (1973)
Inneholder beskrivelse av alle breer i Nord-Skandinavia basert på flybilder og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om morfologi, brevariasjoner, m.m.

Contains a description of all glaciers in northern Scandinavia based on aerial photograhs and maps. Information about morphology, glacier variations, etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Two glacier maps included.

Referanse /reference: Østrem, G., N. Haakensen & O. Melander. 1973. Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Meddelelse nr 22 fra Hydrologisk avdeling, NVE, og Meddelande nr. 46 från Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet, 315 s.

Downloads: 

Atlas of glaciers in northern Scandinavia 1973 - low resolution (PDF 14.4MB)

__________________________________________________________________

Atlas over breer i Sør-Norge (1969)
Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1955-1968 og kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photograhs taken in the period 1955-1968 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Referanse /Reference:  G. Østrem & Siegler, T. 1969. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 20 fra Hydrologisk avdeling, NVE, 207 s.

Downloads: 

Atlas of glaciers in southern Norway 1969 - low resolution (PDF 12.0MB)