Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.12.2009 , sist oppdatert 16.09.2021

NVE-rapporter / NVE Reports

Rapporter om arbeid på norske breer publisert av NVE i ulike serier. Alle nyere rapporter kan lastes ned som pdf. Rapportene kan også bestilles via e-post til biblioteket@nve.no.

Reports from NVE on glacier related investigations. The reports are mainly written in Norwegian. You may order printed reports from the NVE Library at biblioteket@nve.no.

2018

Andreassen, L. M. & J. De Marco. 2018. Brekartlegging med drone. NVE Rapport 44-2018, 37 s.

2017

Kjøllmoen, B. 2017. Homogenisering av korte massebalanseserier i Norge. NVE Rapport 33- 2017, 130 p.

2016

Elvehøy, H. 2016. Reanalysing of a mass balance record, Engabreen 1970–2014. NVE Rapport 29. (pdf)

Kjøllmoen, B. 2016a. Reanalysing a glacier mass balance measurement series – Nigardsbreen 1962–2013. NVE Rapport 30. (pdf)

Kjøllmoen, B. 2016b. Reanalysing a glacier mass balance measurement series – Ålfotbreen (1963–2010) and Hansebreen (1986–2010). NVE Rapport 31. (pdf)

2014

Jackson, M. and G. Ragulina. 2014. Inventory of glacier-related hazardous events. Report 83 2014, 221 p.

2013
Fleig, A.K. (ed.), L.M. Andreassen, E. Barfod, J. Haga, L.E. Haugen, H. Hisdal, K. Melvold and T. Saloranta. 2013. Norwegian hydrological reference dataset for climate change studies. NVE Rapport 2 2013, 59 pp + app.

2012
L.M. Andreassen. S.H. Winsvold (eds.), F. Paul and J.E. Hausberg. 2012. Inventory of Norwegian glaciers. NVE Report 38, 236 pp.

2009
Hausberg, J. E. and L. M. Andreassen, 2009. Satelittbasert brekartlegging i Lyngen. NVE-Rapport 7 2009, 19 p.

2006
Andreassen, L. M., H. Elvehøy, T. Johannesson, J. Oerlemans, S. Beldring and M. van den Broeke. 2006. Modelling the climate sensitivity of Storbreen and Engabreen, Norway. NVE Report 3, 38 p.

Lappegard, G., S. Beldring, L. Roald, T. Engen-Skaugen and E. J. Førland. 2006. Projection of future streamflow in glaciated and non-glaciated catchments in Norway. NVE Oppdragsrapport A, No. 9, 61 pp + app.

2005
Alfnes, E. and L. M. Andreassen, 2005. Time series of snow distribution: An analysis of snow distribution data from three areas in southern Norway 2002-2004. NVE oppdrags­rapport A, No. 14 2005, 44 p.

Alfnes, E., E. Langsholt, T. Skaugen , and H.-C. Udnæs, 2005. Updating snow reservoir in hydrological models from satellite-observed snow covered areas. NVE oppdrags­rapport A, No. 4, 2005, 47 p.

2004
Alfnes, E. og H.-C. Udnæs. 2004. Satellite-observed Snow Covered Area and Spring Flood Prediction in the HBV-model. NVE Oppdragsrapport A, nr. 4, 26 p.

2002
Bjarne Kjøllmoen og Hans Christian Olsen, 2002. Langfjordjøkelen i Vest-Finnmark. Glasiohydrologiske undersøkelser. NVE Dokument nr. 4, 35 s.

2001
Andreassen, L. M. og Udnæs, H. C., 2001. Snøfordeling gjennom en smeltesesong. NVE Oppdragsrapport nr. 1, 20 s.

2000
Liss M. Andreassen (Ed.), 2000. Regional change of glaciers in northern Norway. NVE Report No. 1, 122 p + 10 p app.

Rune V. Engeset (red.), 2000. NOSIT - utvikling av NVEs operasjonelle snøinformasjonstjeneste. NVE Dokument nr. 1, 46 s + app.

Miriam Jackson, 2000. Svartisen Subglacial Laboratory. NVE Dokument No. 14, 27s.

Bjarne Kjøllmoen, Hans Christian Olsen og Roger Sværd, 2000. Langfjordjøkelen i Vest-Finnmark. Glasiohydrologiske undersøkelser. NVE Dokument nr. 3, 55 s.

1999
Liss M Andreassen og Gunnar Østrem (red), 1999. Storbresymposiet - 50 år med massebalansemålinger. NVE Dokument nr. 5, 58 s + 6 app.

Rune Verpe Engeset (Ed.), 1999. Inflow to Storglomvatn Reservoir in Norway. NVE Report No. 2, 87 p + 73 p app.

Bjarne Kjøllmoen, 1999. Breundersøkelser på Langfjordjøkelen 1988. NVE Dokument nr. 2, 24 s.

1998
Liss M. Andreassen, 1998. Volumendringer på Jostefonn 1996 - 93. NVE Rapport nr. 3, 10, s.

Hallgeir Elvehøy, 1998. Samanlikning av massebalanse på Hardangerjøkulen og Folgefonna. NVE Dokument nr. 5, 26 s.

Jack Kohler, 1998. The effect of Subglacial Intakes on Ice Dynamics at Engabreen. NVE Rapport nr. 12, 47 s.

Hilleborg Konnestad Sorteberg, 1998. NVEs snøputer vinteren 1997-98. NVE Rapport nr. 27, 13 s.

Hilleborg Konnestad Sorteberg, 1998. Regional breovervåking i Sør-Norge 1997. NVE Rapport nr. 8, 21 s.

1997
Halgeir Elvehøy, 1997. Istykkelsesmålinger på Kjerringbotnbreen, Søndre Folgfonna (042.G). NVE Rapport nr. 22, 13 s.

Halgeir Elvehøy, Jack Kohler, Rune Engeset og Liss M. Andreassen, 1997. Jøkullaup fra Demnevatn. NVE Rapport nr. 17, 36 s.

Bjarne Kjøllmoen, 1997. Breundersøkelser Langfjordjøkelen. Statusrapport 1989-1993. NVE Publikasjon nr. 1, 19 s.

Bjarne Kjøllmoen, 1997. Volumendringer på Harbardsbreen 1966-96. NVE Rapport nr. 6, 17 s.

Jack Kohler, 1997. Forandringer på en bretunge i Dimdalen, Svartisen: observasjoner og modellering. NVE Rapport nr. 20, 12 s.

1996
Hallgeir Elvehøy og Søren Kristensen, 1996. Avrenning til inntakene til Svartisen Kraftverk. NVE Rapport nr. 19, 18 s.

Mike Kennett, Tron Laumann og Hallgeir Elvehøy, 1996. Snow-Pro - et barometer-basert utstyr for profilmåling av snødyp. NVE Rapport nr. 14, 16 s.

Bjarne Kjøllmoen, 1996. Massebalansemålinger. Storsteinsfjellbreen (173.AB6Z) 1991-95. Sluttrapport. NVE Rapport nr. 5, 23 s.

Sylvia Smith-Meyer og Arve M. Tvede, 1996. Volumendringer på Søndre Folgefonna mellom 1959 og 1995. NVE Rapport nr. 36, 12 s.

1995
Mike Kennett og Hallgeir Elverhøy, 1995. Bestemmelse av dreneringsgrenser for inntak til Svartisen Kraftverk. NVE Rapport nr. 22, 18 s.

Bjarne Kjøllmoen, 1995. Massebalansemålinger Trollbergdalsbreen (161.F) 1990-94. Sluttrapport. NVE Rapport nr. 14, 21 s.

Bjarne Kjøllmoen og Mike Kennett, 1995. Breundersøkelser på Svartisheibreen 1988-94. NVE Rapport nr. 17, 35 s.

1993
Hallgeir Elvehøy, 1993. Sluttrapport for massebalansemålinger på Spørteggbreen. NVE Rapport nr. 3, 23 s.

Mike Kennett og Cecilie Lund, 1993. Metodeutvikling for glaciokarstundersøkelser. NVE Rapport nr. 13, 18 s. Innsyn er begrenset / Restricted report. (kan ikke bestilles / not to be ordered)

1990
Mike Kennett, 1990. Kartlegging av istykkelse og feltavgrensning på Blåmannsisen 1990. NVE Oppdragsrapport nr. 8, 11  s. + app.

Tron Laumann, 1990. Konsekvenser av Jostedalsutbyggingen. NVE Oppdragsrapport nr. 6, 61 s.

1989
Mike Kennett, 1989. Feltavgrensning på nordre Jostedalsbreen. NVE Oppdragsrapport nr. 2, 12 s.

Mike Kennett, 1989. Kartlegging av istykkelse og feltavgrensning på Spørteggbreen 1989. NVE Oppdragsrapport nr. 15, 8 s. + app.

1988
Knut Hagen, 1988. Rasfare ved Stor-Glomfjordutbyggingen. NVE Oppdragsrapport nr. 2, 38 s.

Roger LeB Hooke, 1988. Englacial and subglacier hydrology: A qualitative rewiew. NVE Oppdragsrapport nr. 9, 21 s.

Ola Kjeldsen, Hans Chr. Olsen og Jim Bogen, 1988. Sedimenttransportens volum, kornfordeling og mineralsammensetning. NVE Oppdragsrapport nr. 6, 54 s.

Arne Sætrang, 1988. Kartlegging av istykkelse på vestre Svartisen 1986. NVE Oppdragsrapport nr. 3, 20 s.

1987
Jim Bogen, 1987. Sedimenttilførsel og sedimentasjon i Tunsbergdalsmagasinet. NVE Oppdragsrapport nr. 7, 30 s.

Jim Bogen og Margrethe Elster, 1987. En fluvialgeomorfologisk undersøkelse av Gjengedalsvassdraget. NVE Oppdragsrapport nr. 19, 22 s. (kan ikke bestilles / not to be ordered)

Jim Bogen, Ola Kjeldsen og Hans Chr. Olsen, 1987. Breheimen - Stryn. Sedimenttransportens volum, kornfordeling og mineralssammensetning. NVE Oppdragsrapport nr. 4, 65 s.

Mike Kennett og Arne Sætrang, 1987. Istykkelsesmålinger på Folgefonna. NVE Oppdragsrapport nr. 18, 12 s.

Arne Chr. Sætrang og Erik Holmqvist, 1987. Kartlegging av istykkelse på nordre Jostedalsbreen. NVE Oppdragsrapport nr. 8, 15 s.

1986
Jim Bogen og Hans Chr. Olsen, 1986. Sedimenttransport i driftsvannet til Jostedal kraftverk. NVE Oppdragsrapport nr. 10, 26 s.

Nils Haakensen og Bjørn Wold, 1986. Breheimen - Stryn. Undersøkelse av bunntopografi på Bødalsbreen. NVE Oppdragsrapport nr. 17, 13 s.

Erik Roland, 1986. Antatte endringer på Austdalsbreen og Sygneskardbreen etter regulering på Austdalsvatn og Kupvatn. NVE Oppdragsrapport nr. 13, 25 s.

1985
Morten Johnsrud, 1985. En undersøkelse av snøfordelingen i tre sør-norske høyfjellsfelt. NVE Rapport nr. 4, 42 s.

1984
Tom Andersen, Nils Haakensen og Morten Johnsrud, 1984. Snøkartlegging m/satelitt. NVE Rapport nr. 7, 45 s.

1982
T. Andersen m.fl., 1982. Snømålinger for kraftverksdrift. Prosjekt nr.. A-113 Trondheim 1982-01-25, 126 s.  (kan ikke bestilles / not to be ordered)

1977
Helge A. Ødegaard og Gunnar Østrem, 1977. Application of satelite data for snow mapping. NVE Rapport nr. 9, 61s. (kan ikke bestilles / not to be ordered)

1973
Tom Andersen, 1973. Metodikk for snømålinger. NVE Rapport nr. 1, 29 s.
(kan ikke bestilles / not to be ordered)