Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 23.09.2014 , sist oppdatert 16.09.2021

Populærvitenskaplige artikler

Andreassen, L.M., H. Elvehøy og B. Kjøllmoen. Norske breer har minket kraftig i år.
Aftenposten papirutgave 4. desember 2018.
Nettsak: https://www.aftenposten.no/viten/i/G19dxJ/Norske-breer-har-minket-kraftig-i-ar

Ødegaard, R.S., A. Nesje, K. Isaksen, L.M. Andreassen, T. Eiken. Norges eldste is er 7600 år gammel. Aftenposten, 8/9. mars 2017 (papir og nett).

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, R. Engeset, B. Kjøllmoen. 2015. Norske isbreer minker - situasjonen er langt verre enn antatt, Aftenposten, 14/15. desember 2015 (papir og nett).

Winsvold, S. H. & L.M. Andreassen. 2015. Breendringer i hele Norge. Klima  (Artikkel)

Andreassen, L.M. & S.H. Winsvold. 2012. Norske breer kartlagt. Klima 6/2012, 16-18. (pdf)

Melvold, K., T. Laumann and A. Nesje. 2011. Kupert landskap under Hardangerjøkulen. GEO, 36-37.

Andreassen, L.M., B. Kjøllmoen, K. Melvold, S.H. Winsvold, Ø. Nordli, A. Rasmussen. 2010. Stor nedsmelting av breene i Finnmark. Klima 6/2010, 4-5. (pdf)

Andreassen, L.M. 2009. Storbreen blir mindre. Klima 4/2009, 18-19. (pdf)

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen. 2007. Norges isbreer minket kraftig i 2006. Cicerone 2/2007, 8-9. (pdf)

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, 2005. Store endringer i Norges isbreer. Cicerone 2/2005, 12-14. (pdf)