Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.10.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Partikkelbundet forurensning

Kjemiske elementer og forbindelser kan adsorberes eller inkorporeres i partikler. Transport og sedimentasjon av sedimentene kan dermed føre til en spredning av forurensninger.

Under de store flommene kan erosjon av forurensninger i jordsmonnet føres ut i vassdragene. Dette skjedde f.eks. i Pyramiden på Svalbard hvor PCB-innholdet i sedimentene i fjorden økte etter en stor flom i 2005. 

 

Partikkelbundet forurensning. Figur: J. Bogen