Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.10.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Vannkraftutbygging

Vannkraftutbygging påvirker sedimenttransporten.

Sedimentmålestasjon ved Bingsfoss kraftverk. Foto: T. Bønsnes

Sedimentdata er viktig i tre sammenhenger;

1. I planleggingsfasen når volumet av sandfangene skal estimeres

2. I driftsfasen for å redusere turbinslitasje

3. Miljøvirkninger av reguleringene