Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Analyser

Sedimentlaboratoriet

Mengden sedimenter i vannet i vassdragene våre varierer svært mye. Det kan være mer enn hundre ganger større mengder sedimenter i prøver fra målestasjoner med de høyeste verdiene, sammenliknet med de laveste. Prøvene tas på en slik måte og på slike steder at de skal være representative for ulike typer terreng og ulike høyder over havet i et vassdrag.

Vannprøver (0,3 – 0,8l) tas vanligvis med automatiske prøvetakere som programmeres til å ta prøver fra 1 til 4 ganger i døgnet. Hyppige forandringer i vannføringen i elven krever flere prøver for å følge utviklingen.

De fleste prøvene som analyseres i sedimentlaboratoriet er tatt i Norge. Men i forbindelse med bistandsprosjekter m.m hender det at prøver fra utlandet analyseres. Disse prøvene kan skille seg svært fra de norske prøvene både hva angår mengde og type sedimenter.

 

Analyser og tjenester

Filtrering av sedimenter. Foto: Stine Gytri
Filtrering av sedimenter. Foto: Stine Gytri