Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Borkjerner

I tillegg til vannprøveneanalysene, blir det i noen tilfeller tatt borkjerner.

Dette er prøver fra bunnen av innsjøer eller elvesletter som tas med et sylinderformet rør, slik at man får ut en kjerne hvor vi kan se sedimentlag som er avsatt over mange år. Disse prøvene kan si mye om hvordan forholdene har utviklet seg over tid. En stor flom fører til mye erosjon og materiale i bevegelse, og denne vil typisk avsettes som et tykkere lag.

Individuelle episoder som flom- eller skredhendelser, lokalt og regionalt vil være med på å påvirke sedimentasjonen. Lagdelingen er nyttig for relativ datering som brukes til å korrelere de forskjellige kjernene med hverandre. Studier av flomlagene og dateringer med isotoper brukes til å rekonstruere flomhistorien i vassdraget.

"Dunkeprøvetaker" (percussion corer) benyttes ofte for å ta opp borkjerner. Boringene utføres fra is eller fra en spesialbygd flåte med nødvendige løfteinnretninger. Hvert prøvetakingspunkt  koorinatfestes og tegnes inn på kart.

Sedimentkjerner  transporteres til laboratoriet og deles i to, på langs. Overflaten prepareres slik at denne blir jevn. Borkjernene inspiseres visuelt og analyseres med støtte i en fotografisk metode med høy oppløsning og automatisk telleprogram.

Prøvetakning av borkjerner i Losna. Foto: S. Gytri
Prøvetakning av borkjerner i Losna. Foto: S. Gytri
Eksempel på borkjerne. Foto: K. Holmgren
Eksempel på borkjerne. Foto: K. Holmgren