Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Konsentrasjonsanalyse

Vannprøver filtrerers gjennom et filter der alle partikler større enn 1,2µm holdes tilbake. Hvert filter tid- og sted festes via et unikt strekkodenummer der vekten til filteret er lagret og kan trekkes fra totalvekten til slutt.

Etter filtrering, tørkes filtrene i tørkeskap. Før prøven veies, fjernes partikler større enn 500 µm vha sikting, da dette ikke inngår i suspendert materiale.

I den første veiingen bestemmes totalmengde tørrstoff av organisk og uorganisk materiale. Mengde organisk materiale bestemmes ved glødetap. Filteret er laget av glassfiber og er intakt også etter en glødeprosess ved høy temperatur (480°C). Etter avkjøling veies prøven på nytt og konsentrasjonen av minerogent innhold kan beregnes på bakgrunn av denne vekten og prøvevolumet. Vekten har en nøyaktighet på 0,1mg og bidrar til presise resultater, noe som er kritisk særlig for små konsentrasjoner.

Forholdet mellom minerogent og organisk materiale varierer i ulike vassdrag avhengig av fysiske og biologiske forhold i vassdragene.

Veiing av filtre. Foto: Gaute Lytskjold
Veiing av filtre. Foto: Gaute Lytskjold
Filtrering av vannpføver. Foto Gaute Lytskjold
Filtrering av vannpføver. Foto Gaute Lytskjold