Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Kornfordeling av fint materiale

Prøven filtreres på membranfilter der materiale over 0,45µm holdes tilbake og kan isoleres for videre analyse. Organisk materiale oksyderes bort, og den gjenværende uorganiske delen tilsettes instrumentet og sirkulerer i vannstrømmen.

Vha. detektorer registreres vinkelen til reflekterte laserstråler som treffer hver og en partikkel. Små partikler reflekterer laserstrålen i store vinkler, mens store partikler reflekerer små vinkler.

Programmet måler summen av alle partiklene og gir et nøyaktig bilde av hvordan sammensetningen i prøven er fordelt, størrelsemessig.  

 

Instrument for laserdiffraksjon. Foto Stine Gytri
Instrument for laserdiffraksjon. Foto Stine Gytri