Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.01.2009 , sist oppdatert 16.09.2021

Is og vanntemperatur

To fagfelt som knyttes nært til hverandre når vanntemperaturen faller mot frysepunktet. Under seksjon for bre, is og snø (HB) ved Hydrologisk avdeling er det en egen faggruppe på tre personer som arbeider med forvaltningsrettede problemer og oppdrag rundt fagtemaene vanntemperatur og is.

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Historisk tilbakeblikk
Tidlig i utbyggingen av vannkraft-Norge innså man at det oppsto isproblemer i mange vassdrag, og det ble et behov for å systematisere og øke kunnskapen om is. Høsten 1949 ble derfor Iskontoret etablert ved Vassdragsvesenets Hydrologiske avdeling. Iskontoret startet systematiske observasjoner av isforholdene, og vanntemperaturen vinterstid. Senere ble det mer fokus på det biologiske aspektet, og vanntemperaturmålingene ble helårsvirksomhet.I 1967 hadde Iskontoret 7 ansatte: 1 overingeniør, 3 statshydrologer, 1 tekniker, 1 kontordame og 1 fotolaborant.Problemstillinger som Iskontoret arbeidet med var:

  • Overvåking av is- og vanntemperaturforhold i Norge
  • Tiltak ved isgang og svelling av is
  • Trafikkmuligheter på islagte sjøer og elver
  • Dybdekartlegging av innsjøer
  • Isproblemer ved drift av kraftverk 
  • Isdannelse i fjorder ved kraftverksutslipp
  • Frostrøykdannelse

Senere har Vassdragsvesenet byttet navn flere ganger til dagens Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Iskontoret har blitt noen færre personer, og er i dag lokalisert som "Faggruppe for vanntemperatur og is" i seksjon for bre, is og snø. Men vi er fortsatt under Hydrologisk avdeling.

Dagens arbeidsoppgaver
Vi har ansvaret for å observere og lagre vanntemperaturmålinger og isobservasjoner. Dataene brukes som bakgrunnsmateriale i biologiske undersøkelser, primært om fisk. Observasjonene brukes også i klimastudier. Ved større kraftutbygginger gir vi råd om ventede endringer på vanntemperaturen og isforholdene. Om vinteren har vi stort fokus på sikkerhet på is og informerer på varsom.no med opplæringsstoff og ukentlige isvarsler.