Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Saksbehandlingstiden kan være inntil 3 måneder. En må i tillegg påregne en befaring på barmark før saken kan tas opp til behandling. Dersom søknaden sendes inn vinterstid kan den samlede tidsbruken derfor bli betraktelig lenger i påvente av akseptable befaringsforhold.

Saker som ikke nylig har vært på konsesjonsbehandling, må påregnes en høringsrunde.