Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

018/3 Gjevingelv

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på halvøy langs Sørlandets østkyst. Lite, lavtliggende vassdrag med mange små vann og elver er karakteristiske og preger denne type landskap. Tilhørende biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vernet er ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer norske vassdrag. Viktig for friluftslivet.

Vestsiden av Gulspettvatn, 65 moh. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Gjevingelv ligger nordøst for Lyngør i Aust-Agder fylke. Elva har utløp til en sidegrein til Lyngørfjorden. Foto fra nedre del av vassdraget.

Nedbørfeltet utgjør et lite kystvassdrag med mange små vann. Det har tidligere vært utnyttet i ulike sammenhenger og har flere kulturminner. Blant annet er det flere mindre dammer i feltet.

I dag brukes vannene i forbindelse med friluftsliv. Sjøørret går opp i elvas nedre deler.

Fotoside:

018-3_Gjevingelv_nedre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Aust-Agder
Kommuner: Tvedestrand, Risør
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 018.5Z
Areal: 22 km²

Største vann: 
Hofsdalsvatnet, 0,8 km²: 28 moh.

Høydenivå: 
144 - 0 moh