Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

020/2 Ånavassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet langs Sørlandets østkyst. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et variert landskap. Vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vernet er et ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer norske vassdrag. Viktig for friluftslivet.

Rossevatnet er det største vannet i vassdraget, og samtidig det nederste av flere vann. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, sept. 2007)

Elva har utløp ved Lillesand, innerst i Kvåsefjorden.

Området brukes mye til friluftsliv og rekreasjon. Blant annet ligger det største vannet, Rossevatn, sentralt i vassdraget og er mye brukt i denne sammenheng.

Elva har en fin sjøøretstamme.

I de øvre områdene ligger bl.a. dyrepark, lekeland og travpark. Riksvei 401 går i bru over utløpet.

Fotosider:

020-2_Ånavassdraget_Rossevatn_fotoside.pdf

020-2_Ånavassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Lillesand, Kristiansand
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 020.42Z
Areal: 7 km²

Største vann: 
Rossevatn, 0,06 km²: 30 moh.

Høydenivå: 
127 - 0 moh