Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

021/2 Bykil

Vernegrunnlag: Innsjø beliggende i øvre del av Otravassdraget. Innsjøens landskapsverdi og ønske om å unngå ytterligere store og omfattende inngrep. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Bykil omfatter innsjøen som er en utvidelse av Otravassdraget nedenfor Bykle sentrum i Setesdal. Ved de store reguleringsplanene for Otravassdraget på slutten av 1960-tallet inngikk en 70 m høy dam over hoveddalen nedenfor Bykle. Planen ville satt hele hoveddalen under vann med neddemming av flere bruk og verdifull skogsmark.

Turisthensyn, de store ulempene og den risiko en dam ville medføre, førte til at konsesjonssøknaden ble avslått av Olje- og energidepartementet i 1969.

Fakta

Fylke: Aust-Agder
Kommune: Bykle
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 021.G3
Areal: 0,56 km²

Største vann: 
0,56 km²: 503 moh.

Høydenivå: 
503 moh