Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 03.07.2018

012/11 Hivjuåni

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til øvre Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp vest for Hol. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt og særpreget landskap i høyfjellet. Elveløpsformer, berggrunnsgeologi, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vurdert sammen med Grytå og Skarvåi. Viktig for friluftslivet.

Hivjuåni er et høyfjellsvassdag som ligger på nordsiden av Hallingskarvet. Hivjufossen i nedre del er en attraksjon. Feltet henger sammen med et større turterreng ved Hallingskarvet, og løype- og stinettet er velutviklet med blant annet forbindelse til DNTs løypenett fra Raggsteindalen til Finse.

Fakta

Fylke: Buskerud
Kommune: Hol
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr. 012.CFC2Z
Areal: 59 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Halletjørni: 0,6 km², 1085 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1905 - ca 700 moh