Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

212/3 Tverrelva

Vernegrunnlag: Vassdragets elver, myrer og vann er viktige naturtyper i et attraktivt og variert landskap som markerer overgangen mellom fjellvidde og fjord. Isavsmeltingsformer, aktive prosesser med tilhørende elveløpsformer, berggrunn, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Store myrområder. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Tverrelva ligger sør øst for Alta og grenser til Altaelva i øst. Elva har utløp innerst i Altafjorden bare 400 meter øst for utløpet til Altaelva.

Stedsnavn i nedbørfeltet som Stilla og Detsika ble landskjente under konflikten i Alta på slutten av 1970-tallet. Veien inn til Alta-kraftverket startet ved Stilla og ble symbolet på protestene mot utbyggingen av Altaelva. Nederst er det bosetting innover i den stedvis trange Tverrelvdalen. Veien inn til Alta kraftverk og demningen ved Virdnejavrre følger dalen opp forbi Stilla. Her vider dalen seg ut og fortsetter med svak helning inn mot Finnmarksvidda, hvor elva deler seg i en nordlig og en sørlig grein. Den sørlige greinen har flere store innsjøer.

I nedre deler er berggrunnen skifrig, elva renner over markerte avsatser og skaper liv i landskapet. Mange skiferbrudd viser at det gjennom mange år er tatt ut skifer i Tverrelvdalen.  

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Alta
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 212.6Z.
Areal: 235 km²

Største vann: 
Juovvajavri, 2,3 km²: 515 moh.

Høydenivå:
636 - 0 moh