Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

212/4 Transfarelva (Gáiddošjohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann har en viktig funksjon i et variert og kontrastrikt landskap der nedskjæringen fra fjellvidde til fjord er markert. Ulike elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. 

Fra nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Vassdraget drenerer områder vest for Stabburselvas nedbørfelt, og har utløp til Altafjorden i Rafsbotn, 2 km nordøst for Alta.

Fra vannskillet mot Stabbursdalen renner først Gáiddošjohka, senere Transfarelva, vestover til utløpet i Altafjorden. I sør og vest grenser vassdraget mot Tverrelva. Øvre deler utgjør det nordvestlige hjørnet av Finnmarksvidda hvor flere vann er kjent for godt ørretfiske. Herfra har elva et jevnt fall ned i den vakre og ubebodde Transfardalen, som i partier er svært dyp og trang. Før utløpet, hvor E6 krysser vassdraget, har elva et meandrerende løp.

Et fåtall husstander finnes i nedre del. Elva og dalen er viktig for friluftslivet.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Alta
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 212.7Z
Areal: 234 km²

Største vann:
Vegvatnet, 3,1 km²: 391 moh.

Høydenivå: 
710 - 0 moh