Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

212/5 Vassbotnelva (Dálbmávžžejohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et variert og attraktivt landskap. Botaniske kvaliteter inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Utfyller vern av Bogneelva. Store interesser knyttet til laks var viktig ved vernevedtaket i 1980. 

Vassbotnelva har utløp innerst i Storvannet på bildet. (Foto: Gunnar Kristiansen, 19. juni 2009)

Vassbotnelva (Dálbmávžžejohka) kommer fra fjellene på grensen mellom Finnmark og Troms og renner ut sør for Talvik ved Altafjorden.

Bergartene er hovedsakelig omdannede sedimentære bergarter. En rik flora med karakteristiske arter som reinrose, indikerer også kalkholdige bergarter. Langs nedre deler av vassdraget, ned til Storvannet, er det urørt, frodig oreskog. Vassbotndalen landskapsvernområde dekker store og sentrale deler av nedbørfeltet. Dette ble opprettet i 1991 for å verne om "det vakre dalføret og plantelivet". Sentralt i landskapsvernområdet ligger Vassbotndalen naturreservat.

Store interesser knyttet til laks var viktig ved vernevedtaket i 1980.

Sjørøye går opp i Storvannet og et stykke videre opp i Vassbotnelva.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Alta
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 212.2Z
Areal: 146 km²

Største vann: 
Storvatnet, 1,3 km²: 36 moh.

Høydenivå: 
1029 - 0  moh