Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

220/2 Hamnelva (Boršujohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Særpreget, nordvendt vassdrag på Nordkinnhalvøya. Kystnær beliggenhet vendt mot Barentshavet. Naturmangfold knyttet til elvas forgreinete elveløp med mange loner er viktige deler av det karrige landskapet. Viktig for friluftslivet, bl.a. laksefiske.

Utløpet i Ryggefjorden. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)
Hamnelva (Boršujohka) har sitt utspring på Porsangerhalvøya og renner nordover gjennom Hamnevatn med utløp i Ryggefjorden ved Hamna.
I det flate partiet sør for Hamnevatnet har elva et variert forgreinet løp med flere loner. Området rundt vannet har en nordlig, isolert utpost med bjørkeskog.

Berggrunnen består av gneisbergarter, løsavsetninger finnes nær utløpet til havet.

Det er ingen veier i nedbørfeltet, men noe bebyggelse ved Hamna. Det knytter seg store frilufts- og naturverninteresser til vassdraget. Vassdraget er lakseførende opp til Hamnevatn.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Måsøy
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 220.5Z
Areal: 55 km²

Største vann: 
 Labmejavrit, 0,8 km²: 260 moh.

Høydenivå: 
457 - 0 moh