Vernegrunnlag: Vernet utfyller Russelvdalen og Repparfjorddalen i vest. Begge har daldrag som går over til Smørfjordelva i øst. Disse ivaretar dermed de to øst-vest gående daldragene med tilhørende elvesystemer sentralt på Porsangerhalvøya. Sammen med de vernede vassdragene Repparfjordelva, Russelva og Kokelva utgjør Smørfjordelva en helhet sentralt på Porsangerhalvøya. Stor betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket i 1980.

Fra utløpsområdet mot Smørfjorden. (Foto: Anders Bjordal)

Smørfjordelva ligger vest for Porsangerfjorden i Finnmark og drenerer til Smørfjorden, en vestlig sidearm til Porsangerfjoren. 

En gren av Smørfjordelva (Smiervuonjohka) renner gjennom store myrer mellom Skaidi og Oldefjorden, og en annen gren kommer fra Eidevannene på vannskillet mot Russelv. Ved utløpet i Smørfjorden ligger fine strandenger ved en avstengt poll med botaniske, zoologiske og landskapsmessige kvaliteter.

Det går laks sjøørret og sjørøye opp i elva.

Stor betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket i 1980.