Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

227/2 Veidneselva (Ráhkojohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget ligger på Porsangerhalvøya i Finnmark og drenerer mot nord til ytre Laksefjord. Stor betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket i 1980.

Nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Veidneselva ligger på Sværholthalvøya mellom Laksefjorden og Porsanger. Sammen med Lille Porsangerelv i nordvest drenerer vassdraget arealene nord for Børselvfjellet.

Veineselva renner mot nordøst med utløp ved Veidnesklubben i Laksefjord. Vassdraget har få innsjøer i motsetning til Lille Porsangerelva. 

Elvas betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket i 1980.

Det går bilvei til Veidnesklubben, og det er fergeforbindelse over Laksefjorden. Vassdraget er svært lite påvirket av tekniske inngrep.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Lebesby, Porsanger
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 227.6Z
Areal: 148 km²

Største vann: 
Rahkojavvri, 0,3 km²: 462 moh.

Høydenivå:
 521 - 0  moh