Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget ligger på Porsangerhalvøya i Finnmark og drenerer mot nord til ytre Laksefjord. Stor betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket i 1980.

Nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Veidneselva ligger på Sværholthalvøya mellom Laksefjorden og Porsanger. Sammen med Lille Porsangerelv i nordvest drenerer vassdraget arealene nord for Børselvfjellet.

Veineselva renner mot nordøst med utløp ved Veidnesklubben i Laksefjord. Vassdraget har få innsjøer i motsetning til Lille Porsangerelva. 

Elvas betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket i 1980.

Det går bilvei til Veidnesklubben, og det er fergeforbindelse over Laksefjorden. Vassdraget er svært lite påvirket av tekniske inngrep.