Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 09.10.2017

238/2 Austerelva - Tverrelva (Ovsttarjohka/Gaskajohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Beliggenhet øst på Varangerhalvøya, vendt mot Barentshavet. Vassdraget, som har få vann, er viktig del av et særpreget arktisk og karrig landskap, med utpreget viddekarakter i indre deler. Elvesystemet utgjør en sentral del av et sårbart landskap. Innslag av dolomitt påvirker naturforholdene. Elveløpsformer, botanikk og landfauna er viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)
Vassdraget ligger i det nordøstre hjørnet av Varangerhalvøya og består av to hovedgreiner, Austerelva (Ovsttarjohka) i sør og Tverrelva (Gaskajohka) i nord. De to elvene renner sammen en km før utløp i Persfjorden, nordvest for Vardø. Nedbørfeltet er nesten uten innsjøer. Tverrelva (Gaskajohka) har på samme måte som Sandfjordelva (Dávatjohka) et arktisk preg, noe også vegetasjonen viser. Innslaget av dolomitt i berggrunnen ved utløpet påvirker floraen som inneholder flere sjeldne plantearter, blant andre Moskusurt og den arktiske arten Kalkarve. Store flokker av Laksand benytter munningspartiene under gytingen.
 
Med unntak av veien til Hamningberg som krysser elva ved utløpet, og noen hytter, er vassdraget uten tekniske inngrep.

Dalen er et viktig utgangspunkt for turer på Vidda. Store deler av nedbørfeltet inngår i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Båtsfjord, Vardø
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 238.4Z
Areal:  184 km²

Største vann: 
Jorbasjavri 0,1 km²: 196 moh.

Høydenivå: 
407 - 0 moh