Vernegrunnlag: Lite vassdrag med mye myr innerst i Varangerfjorden. Fine løpsformer i sandsteinslag i elvas nedre del. Elveløpsformer, botanikk og fauna er viktige deler av naturmangfoldet.

Fra nedre del. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Meskelva (Suovvejohka) drenerer et lite areal på den sørlige del av Varangerhalvøya. Vassdraget er nabovassdrag til Bergebyelva. Utløpet er i Meskfjorden, en nordvestlig arm til Varangerfjorden, noen få kilometer fra Varangerbotn.

Nederst danner elva et gjel og en naturlig steinbru i fine, foldete lagdelte sandsteinslagrekker.

Vassdraget har en interessant flora. Øvre deler av feltet består av store myrer som går over i bjørkeskog lenger ned. Det var de naturfaglige interessene som lå til grunn for vernet.

Feltet er også et viktig vinterområde for den nordlige elgstammen på Varangerhalvøya.

.