Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 21.06.2017

246/3 Ødevassbekken

Vernegrunnlag: Beliggenhet i Pasvik, helt øst i Norge. Vassdragets mange myrer og vann, størst er Ødevatnet, utgjør en sentral del av et lavtliggende landskap i innlandet. Området viser klare kontraster til andre vassdrag i Norge. Vegetasjon, fauna og isavsmeltingsformer er viktige deler av naturmangfoldet.

Ødevassbekken er sidevassdrag til Pasvikelva. Sammen drenerer Ellenelva og Ødevassbekken det indre av Pasvik. Deler av nedbørfeltet ligger i Russland. På norsk side ligger det meste av edbørfeltene i Øvre Pasvik nasjonalpark. Landskapet er flatt og myrlendt. Ødevatnet og Ellenvatnet har en lang strandlinje og et stort antall småøyer, begge er grunne.

Nasjonalparken består av furuskog. Pasvik ligger i en overgangssone hvor både østlige og vestlige plante og dyrearter forekommer. En typisk planteart er finnmarkspors. Vassdragene har ellers gode hekkeplasser for mange fuglearter, og Pasvik er kjent for bestander av jerv og bjørn.

Fakta

Fylke: Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 246.J1Z
Areal: 44 km² i Norge
Største vann: Evettjarvi, 2,6 km²: 90 moh.
Høydenivå: 220 - ca 70 moh