Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 04.09.2018

313/1 Skjervangen

Vernegrunnlag: Vann i Mangenvassdraget som har utløp i Sverige. Inngår i Soots kanal fra 1849. Store kulturminneverdier er knyttet til vassdraget.

Soot kanalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Helt sør i Hedmark ligger Mangenvassdraget med innsjøen Skjervangen.

Grasmokanalen (Soots kanal) fra 1849 gjorde det mulig å fløte tømmer fra innsjøen og over til Haldenvassdraget. I dag er innsjøen reguleringsmagasin for kraftverk på svensk side, men reguleringshøyden er bare ca. 1 m. Tømmerfløtingen i Soots kanal er opphørt, men slusene og deler av kanalsystemene er fortsatt bevart.

Fakta

Fylke: Hedmark
Kommune: Eidskog
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 313.C
Areal: 6 km²
Areal alle vann: 
Vann: 
Skjervangen, 5,6 km²: 176 moh.