Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

042/1 Vaulaelva m Langfossen

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt fjellandskap med flere vann i høydeområdet 1000 moh. Fra fjellet faller elva bratt ned til fjorden gjennom den fremtredende og markerte Langfossen som har spesiell verdi knyttet til opplevelse, tilhørighet og turisme. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Langfossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 5/7-2011)

Vaulaelva kommer fra Vaulavatnet og renner nordover på fjellplatået (800 ‑ 1000 moh.) før den mektige Langfossen kaster seg ned i Åkrafjorden. Det er ingen inngrep i feltet unntatt riksveien som krysser elva like ved utløpet i sjøen.

Langfossen er godt synlig fra veien og karakteriseres som en av de flotteste fossene i Hordaland. Som turistattraksjon har den betydning både nasjonalt og internasjonalt. Rundt Vaulavatnet og de andre vannene i nedbørfeltet er det vakkert landskap og turterreng.

Vassdraget er vernet i Verneplan II for vassdrag. I dette vedtaket ble Langfossen vernet bare i sommersesongen (5 mnd i året). I supplering av Verneplan for vassdrag ble Langfossen i Vaula vernet hele året . 

Fotoside:

042-1_Vaula_Langfossen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Hordaland, Rogaland
Kommune: Etne, Sauda
Vernetidspkt: 1980 (Vp II) og 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 042.31Z
Areal:  31 km²

Største vann: 
Vaulo: 1,1 km²: 875 moh.

Høydenivå: 
1408 - 0 moh