Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

042/3 Saltåna

Vernegrunnlag: Vassdragets beliggenhet i fjellet inngår i et attraktivt landskap. Vernet må sees i sammenheng med Vaulaelva. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. 

I øvre del grenser vassdraget til Vaulaelva. Området har et attraktivt og fint turterreng.

Vern av Saltåna utvider området i øvre del. Saltåna renner ut i Åkrafjorden ca 1 kilometer øst for Vaulaelva.  

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Etne
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 042.32Z
Areal:  5 km²

Største vann: 
Vinjakvelvtjørn, 0,01 km², ca 830 moh.

Høydenivå: 
1207 - 0 moh