Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

046/1 Æneselvi

Vernegrunnlag: Vassdragets bre, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap fra høyfjell til fjord, der øvre deler ligger på Folgefonna. Elveløpsformer med tilhørende prosesser, brepåvirkning, skredprosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til fjorden.

Æneselvi (Foto: Arne T Hamarsland, 1989)

Æneselvi har sine kilder i den vestlige delen av Folgefonni og renner mot nordvest til utløp ved Ænes på østsiden av Hardangerfjorden.

Vassdraget grenser til de også vernede vassdragene Hattebergvassdraget i vest og Furebergselvi i øst. Klimaet er oseanisk og nedbørsmengdene i de høyereliggende områdene er blant de høyeste i landet. Nedbørfeltet drenerer deler av Folgefonni. Breen står i sterk kontrast til den vide, dype dalbunnen i nedre deler. Hovedelva kommer fra et vann 1205 moh. ved foten av breen. Elva går i kraftige stryk nedover dalen og bare ved det lille Rundevatn og et lite flatt parti ved Vatnastølsvatn er elva rolig. I dalbunnen (fra 150 moh.) går elva i rolig løp. Fjellene på begge sider når opp i over 1000 moh.

I dalbunnen dominerer furuskogen, men gråorskog vokser langs elva og setter sitt preg på vassdragslandskapet. Her finnes også den sjeldne hvitryggspett og gråspett, foruten en rekke andre fuglearter.

Ænesdalen med den brepåvirkede elva brukes også i friluftssammenheng. Øvre deler av vassdraget ligger i Folgefonna nasjonalpark. 

Fotoside:

046-1_Æneselvi_Utløp_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Kvinnherad
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 046.1Z
Areal: 51 km²

Største vann: 
Rundavatnet: 0,3 km²: 729 moh.

Høydenivå: 
1638 - 0 moh