Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

048/2 Opo m Låtefoss

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget en sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap. Største delen av vassdraget ligger på høyfjellet, der elver og vann er fremtredende i landskapet. Fra kanten av platået faller elvene i kraftige fosser bratt ned i dalbunnen og videre til fjorden. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Store deler av fjellområdet ligger i nasjonalpark.

Låtefossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 5/7-2011)

I vest drenerer Opovassdraget sørøstlige deler av Folgefonna. I øst omfatter nedbørfeltet vestlige deler av Hardanngervidda. Opo renner ut innerst i Sørfjorden ved Odda.

Opovassdraget går relativt urørt fra fjell og breer øverst i vassdraget, videre gjennom et vilt og variert landskap ned til havet. Naturen er storslagen med Folgefonna som ruver i vest og med en rekke mektige fossefall som både enkeltvis og samlet har stor verdi. Buerdalen er eksempel på en dal med stort bretilsig i Buerelva som kommer fra Buerbreen. Eksempler på mektige fosser er Espedalsfossen, Vidfossen og Strondsfossen. Særlig imponerende er Låtefossen i Austdøla, det største sidevassdraget til Opo. Låtefossen er et særpreget og turistmessig kjent landskapselement som ligger ved samløpet til hovedelva. Reinsnosvatnet i Austdøla er mye brukt som utgangspunkt for fotturer på Hardangervidda. Vannet ligger under tregrensen, men noen hundre meter lenger opp ligger et typisk viddelandskap med mange småvann.

Nord for Seljestad, der Løyningsdalen møter hoveddalen, ligger en av Vestlandets største hyttebyer, også hoteller og skitrekk finnes her. Riksveien følger dalbunnen som etter hvert vider seg ut, og før utløpet ligger Sandvinvatnet som er den største innsjøen i nedbørfeltet. Til vatnet renner flere elver i fosser og stryk, og utgjør verdifulle landskapselementer.

Låtefossen, nedbørfeltet generelt og helhetlig vurdert, sammen med verdien for friluftslivet var bakgrunnen for vernet. Deler av vassdraget inngår i Hardangervidda nasjonalpark lengst i øst.

Fotosider:

048-2_Opo-med-Låtefoss_Buerdalen_fotoside.pdf

048-2_Opo-med-Låtefoss_Elvestrekning-i-Storelva_fotoside.pdf

048-2_Opo-med-Låtefoss_Espedalsfossen_fotoside.pdf

048-2_Opo-med-Låtefoss_Låtefossen-i-Austdøla_fotoside.pdf

048-2_Opo-med-Låtefoss_Reinsnosvatnet_fotoside.pdf

048-2_Opo-med-Låtefoss_Sandvinvatn_fotoside.pdf

048-2_Opo-med-Låtefoss_Strondsfossen_fotoside.pdf

048-2_Opo-med-Låtefoss_Vidfoss_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Odda
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 048.Z
Areal: 483 km²

Største vann: 
Sandvinvatnet: 4,4 km², 88 moh.

Høydenivå: 
1638 - 0 moh