Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

055/1 Frølandselvi (Eikjedalselvi)

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med høyfjell, store daler med gårdsdrift og dalsider med nedskjæringer. Fossen Bratte er spesielt trukket fram. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. 

Fossen Bratte er et dominerende landskapselement og markerer en knekk i hoveddalen. Fossen er godt synlig fra hovedveien. (Foto: Sylvia Smith-Meyer)

Frølandselvi ligger mellom Nordheimsund og Tysse, ca. 30 km øst for Bergen og er sidevassdrag til Samnangervassdraget. Vassdraget har utløp til Frølandsvatnet, 29 moh. Avstanden fra Frølandsvatnet og videre ned til Samnangerfjorden er ca 2 km

Eikjedalselva drenerer de vestlige delene av Kvamsskogen. Frølandselvi renner mot vest og har utløp innerst i Samnangerfjorden ved Frøland.

Hoveddalføret går fra Måvatn (438 moh.) og ned til Frølandsvatn. Hoveddalen skifter retning flere ganger, og har flere markerte sidevassdrag.

Elveløpet er variert, fra å gå i flåg over bart fjell, fosser og fine loner på flate områder med løsmasser. Eikjedalselva har to kjente fosser, fossen Bratte og en foss nede i Mørkhølen.

Eikjedalsvatnet er det største vannet. Den sure berggrunnen sammen det fuktige klimaet setter preg på vegetasjonen. Den består av gråor og bjørkeskog i de lavere deler, mens furu og bjørk med lyng, gras og småbregner som undervegetasjon dominerer høyere opp.

Nedbørfeltet er sterkt kulturpåvirket, bl.a. ved gårdsdrift og bebyggelse. I de øvre delene er det bygd mange hytter.

Nedbørfeltet utgjør en del av Kvamskogen og er svært viktig for friluftslivet for hele Bergensregionen. Fossen Bratte er en spesiell turistattraksjon. Vassdraget har også stor betydning for lokalbefolkningen.

Fakta

Fylke: Hordaland
Kommune: Samnanger, Kvam, Fusa
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 055.AZ
Areal: 96 km²

Største vann: 
Eikedalsvatnet: 0,6 km²: 384 moh.

Høydenivå: 
1299 - 29 moh