Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

116/1 Gjelavassdraget

Vernegrunnlag: Vassdragets elver, vann og myrer er sentrale deler av et typisk og variert fjordlandskap lengst nord på Nordmøre. Kort avstand fra fjell til fjord. Isavsmeltingsformer, elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Innover vassdraget fra Gjelasetra mot sørøst. Gjelamyrene til venstre for elva. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010).

Gjelavassdraget ligger i kystområdet på Nordmøre og har utløp til sørsiden av Årvågfjorden ca 15 km nordøst for tettstedet Aure.

Landskapet kan deles i et sørlig fjellparti med høyder rundt 500 moh. som er trebart og preget av runde former og åser med myrer innimellom, og østlige furuskoger 2-300 moh. med flere vann. De nedre deler i nord er et flatt myr- og skogsterreng. Sentralt i feltet ligger Klakkan, et parti med to tvillingtopper på over 700 moh., som danner et markert skille mellom de nordlige og sørlige delene. Vassdraget er variert og inneholder de fleste naturtyper som er vanlige i denne landsdelen. Gjelamyra ved Gjelasetra er variert med en myrtype som ikke er vanlig og som har stor verneverdi.

Spesielt for kulturminnene er den rike tradisjonen knyttet til utnytting av vann­kraften i Gjelavassdraget. Miljøet med de vassdrevne anleggene og Gjelagården med fossen som viktig element, har stor opplevelsesverdi.

Fotosider:

116-1_Gjelavassdraget_elveløp_fotoside.pdf

116-1_Gjelavassdraget_elvestrekning_Tverrelva_fotoside.pdf

116-1_Gjelavassdraget_fossestryk_fotoside.pdf

116-1_Gjelavassdraget_Gjelamyra_fotoside.pdf

116-1_Gjelavassdraget_indre_del_fotoside.pdf

116-1_Gjelavassdraget_Sandvatnet_fotoside.pdf

116-1_Gjelavassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommuner: Aure, Hemne
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 116.2Z
Areal: 41 km²
 
Største vann: 
Skardvatnet, 0,5 km², 346 moh.

Høydenivå: 
767 - 0 moh