Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 04.12.2017

151/1 Sørvassdalselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget, med et nettverk av elver og vann er viktig del av et attraktivt og variert landskap. Viktig for friluftslivet.

Øvre Nervann. (Foto: Arne T. Hamarsland, aug. 1985)

Sørvassdalselva er en sørøstlig gren av det regulerte Hundålavassdraget, og renner inn ved Hundålvatnet. Vannet ligger rett vest for Mosjøen, og herfra renner Hundåla nordover til utløpet i Vefsnfjorden. Sørvassdalselva er tilnærmet urørt av tekniske inngrep. Hundålvassfjellet danner vannskillet mot Vefsna i øst med topper opp i 1000 moh.

Vassdraget har mange små og mellomstore vann, med gode ørretbestander. Det gjør feltet til et viktig turterreng, blant annet for beboerne i Mosjøen. Sørvassdalen danner sammen med Visten-, Lomsdal‑ og Børjedalsvassdraget et kjerneområde for store rovdyr.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn, Vevelstad
Vassdragsnr:151.1DE
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal: 77  km²

Største vann: 
Øvrevatnet: 0,8 km²: 265 moh.

Høydenivå: 
1001 - 199 moh