Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 13.02.2018

152/2 Drevja

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentralt i et lavtliggende dalføre mellom to fjorder sør i Nordland. Elveløpsformer og våtmarksområder med stort biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Tatt fra Bergsneset. (Foto: Arne Hamarsland, juli 1985)

Drevja ligger nord for Vefsnfjorden. Vassdraget drenerer mot sørvest og elva har utløp i Vefsnfjorden ca. 12 km nord for Mosjøen.

Drevja har sitt utspring fra Drevvatnet som får tilførsel fra flere mindre bekker. Herfra renner elva i sørvestlig retning i en vid dalbunn omgitt av til dels bratte dalsider som i nordøst går opp i nesten 1000 moh. Ved utløpet har elva bygd opp et delta, Drevjaleira. Her ligger Drevjaleira naturreservat. Fordi det ikke er tilsvarende våtmarker ellers i Vefsnfjorden, har arealene stor betydning for fugl på trekk.

Både E6 og jernbanen følger dalen nordover. I fjellpartiet Toven, vest for Drevvatnet, er flere småvann regulert. Fallet utnyttes i Kaldåga kraftverk som ligger ved Drevvatn.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn
Vernetidspkt: 1973 (VP I)
Areal: 177 km²

Største vann: 
Drevvatnet, 5,0 km²: 48 moh.

Høydenivå: 
995 - 0 moh

Verneplan for vassdrag