Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 04.12.2017

156/1 Straumdalselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og mange små vann er viktige deler av et kontrastrikt og særpreget landskap med kort avstand fra høyfjell til fjord. Nærhet til større tettsted. Viktig for friluftslivet.

Ved Forsbakken går elva i foss og fossestryk. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Straumdalselva renner fra Snøfjellet i nord (1196 moh.) og sørover til utløpsområdet ved Straumfors i Ranafjorden, vest for Mo i Rana. Feltet har en variert berggrunn. Det resulterer i et variert landskap og en interessant vegetasjon. Nedbørfeltet har naturhistorisk verdi og er, bortsett fra grusuttak i nedre del, lite påvirket av menneskelig virksomhet.

Med en reiseavstand på bare 24 km fra Mo i Rana er vassdraget et viktig utfartsområde.

Fotoside:

156-1_Straumdalselva_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 156.5Z
Areal: 68 km²

Største vann: 
Stortjørna: 0,1 km²: 581 moh.

Høydenivå: 
1196 - 0 moh