søk

Vernegrunnlag: Vassdragets mange elver og vann er sentrale deler av et attraktivt, lavtliggende landskap. Nærhet til større tettsted. Viktig for friluftslivet.

Et lavtliggende landskap med mange elver og vann. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Laksåga ligger på Skånland vest for Narvik og tilhører fastlandsdelen av Lofoten. Vassdraget har utløp i Ofotfjorden ved tettstedet Lakså.

Hovedgreinen har sine kilder vest for Litletinden og renner sørover i et myrrikt skoglandskap med furu og bjørk. Det er flere mindre vann i vassdraget, hvorav Osvatnet og Laksåvatnet er de to største. Etter samløp med elva fra Osvatnet renner Lakså østover til utløp i Ofotfjorden ca. 10 km vest for Evenes flyplass.

Vassdraget er lite, men kontrastrikt. I luftlinje er det bare noen få kilometer fra Litletinden (1134 moh.) og ut til kysten.

Riksveien følger nedre del av vassdraget. Her ligger også det som er av bosetning i nedbørfeltet. Laksåvatnet er regulert i forbindelse med vannforsyning.

Det var særlig interessene for friluftslivet som lå til grunn for vernet.

Fotoside:

175-1_Laksåga_utløp_fotoside.pdf