Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

077/3 Kvinna

Vernegrunnlag: Flomelv beliggende langs midtre del av Sognefjorden. Vassdragets elver er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med kort avstand mellom høyfjell og fjord og med stor variasjon knyttet til nedbørintensitet og avrenning. Kvinnafossen ved utløpet er et markert og attraktivt landskapselement. Vannføringsvariasjoner, elveløpsformer, botanikk og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Fossen er godt synlig både fra hovedveien og fra andre siden av fjorden. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli-2010)

Riksveien mellom Leikanger og fergestedet Hella passerer elva ved Kvinnafossen, en av de flotteste fossene langs Sognefjorden. Det er viktig å se fossen til rett tid; Kvinna er en typisk flomelv som i perioder også naturlig kan være nesten tørr. Fossen er en kjent turistattraksjon, som cruise-skipene tar en ekstra sving for å vise.

En frodig edellauvskog i lia rett øst for fossen har stor verneverdi både botanisk og ornitologisk.

Kvinna drenerer et felt som er bratt og ulendt og vanskelig tilgjengelig. Med unntak av noen få støler og et par kraftlinjer er vassdraget lite påvirket av tekniske inngrep.

Fotoside:

077-3_Kvinna_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Leikanger
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 077.62Z
Areal: 14 km²
 
Største vann: 
 Uten navn: 0,003 km², ca 1330 moh.

Høydenivå: 
1456 - 0 moh