Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

082/1 Storelva (Storaker)

Vernegrunnlag: Urørthet. Lite kystnært vassdrag ved innløpet til Sognefjorden. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget og kontrastrikt landskap dominert av skog, bart fjell og fosser og fossestryk. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Storelva (Storaker) ligger i samme klimatiske region som Engevikvassdraget i vest, men på fastlandet. Karakteristisk for landskapet i ytre strøk av Sognefjorden er kontrastene mellom de furukledde partiene og de bare fjellene. Fossefallene har karakter av "brudeslør" over glattskurte svaberg. Fra utoset i Storakersundet går det en trang v-dal opp til et stilleflytende parti av elva. På strekningen videre oppover dalen til Blomdalsvatnet og Storvatnet går elva i fosser og stryk. Her flater landskapet ut i en skogdal med utallige vannspeil med steile fjellvegger rundt.

Selv om terrenget er litt tungt tilgjengelig, er det et flott turterreng med gode jakt- og fiskemuligheter.

 

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Hyllestad
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 082.111Z
Areal: 11 km²

Største vann: 
Storevatnet: 0,09 km²: 240 moh.

Høydenivå: 
777 - 0 moh