Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

083/1 Storelva (Laukeland)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et variert landskap som strekker seg fra høyfjell til fjord. Laukelandsfossen er et dominerende landskapselement og elveløpsformer inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Laukelandsfossen er et markert landskapselement, godt synlig fra andre siden av fjorden. (Foto: juli 2010, Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Storelva (Laukeland) er et lite vassdrag i Sunnfjord med utløp i Dalsfjorden. Vassdraget er kjent på grunn av Laukelandsfossen som Storelva danner før utløp i havet. Fossen har et fall på 150 m, og kan være et praktfullt skue fra riksveien mellom Førde og Dale.

Vassdraget har sitt utspring i flere små vann ved foten av Heilevongsstaurane med Blegja som høyeste topp (1305 moh.). Herfra renner Storelva sørvestover via Blåvatnet og Kvamdalsvatnet. Før utløp runder elva Laukelandshesten som ruver i nedbørfeltet.

Det går ikke bilvei inn i nedbørfeltet, og det har heller ikke fast bosetning.

Fotoside:

083-1_Storelva_Laukeland_fossen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Fjaler, Gaular
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 083.3Z
Areal: 28 km²

Største vann: 
Kvanndalsvatnet: 0,6 km²: 408 moh.

Høydenivå: 
1305 - 0 moh