Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2018

089/3 Hornindalsvassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i Vestlandets ytre fjordområder. Vassdragets elver, vann og myrer er sentrale deler av et variert landskap som strekker seg fra høyfjell til fjord. Nedre del er dominert av Hornindalsvatnet, som er Norges dypeste innsjø og topografisk er en del av Nordfjordens fjordsystem. Viktig for friluftslivet.

Hornindalsvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug. 2006)

Nedbørfeltet strekker seg fra Hornindalsrokken i nord og grenser til Strynevassdraget i sørøst. Elva har utløp ved Nordfjordeid, innerst i Eidsfjorden som er del av Nordfjorden.

Topografisk er Hornindalsvatnet en del av Nordfjordens fjordsystem. Landskapsformen som Hornindalsvatnet ligger i, er en forlengelse av Nordfjord og Eidsfjorden. Hornindalsvatnet ligger bare 53 moh., men det har et største dyp på hele 514 m og er Europas dypeste innsjø. Det betyr at største dyp ligger 461 meter under havoverflaten.

Innsjøen utgjør en stor del av de lavereliggende delene av nedbørfeltet. En stor breelv avsetning demmer opp den 22 km lange næringsfattige fjordsjøen. Innsjøen er interessant til studier av hvordan vannlevende organismer klarer seg under ekstreme betingelser. Eidselv, en ca. 6 km lang elvestrekning, forbinder vatnet med havet. 

Nedbørfeltet består av flere små tilførselsbekker som omkranser vannet. Størst vannføring har Horndøla som drenerer arealene i nordøst, der nedbørfeltets høyeste fjelltopp Hornindalsrokken ligger 1526 moh.

Vassdraget har et godt utbygd veinett som gjør det mulig å kjøre på begge sider av Hornindalsvatnet. Kanalisering, forbygninger og overføringer i forbindelse med kraftutbygging setter sitt preg på vassdraget. Vern mot videre kraftutbygging er et viktig bidrag til å ivareta miljøet rundt den unike innsjøen.

Fotoside:

089-3_Hornindalsvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommuner: Eid, Stryn, Hornindal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 089.Z
Areal: 428 km²
 
Største vann: 
Hornindalsvatnet 51 km²: 53 moh.

Høydenivå: 
1526 - 0 moh